Choď na obsah Choď na menu

Školstvo

9. 12. 2013

 Súčasná školská sieť v Novom Meste nad Váhom je zastúpená 4 základnými školami, 1 základnou umeleckou školou, 3 Strednými odbornými školami (bývalá: Združená stredná škola obchodu a služieb, Stredné odborné učilište a Združená stredná priemyselná škola), 3 gymnáziami (Gymnáziom M.R.Štefánika, Bilingválne slovensko-španielske gymnázium M.R. Štefánika a Spojená škola sv. Jozefa - predtým Gymnázium sv. Jozefa) a sieťou materských škôl.

Najbližšie vysoké školy sú v Trenčíne, Trnave, Nitre, Bratislave a Žiline.

 

Materské školy - 1. júla 2002 vznikla zlúčením 6 materských škôl na území mesta jedna MŠ so sídlom na Poľovníckej ulici, ktorá má v meste 5 elokovaných pracovísk na uliciach: Hurbanova, J. Kollára a J. Kollára, Hviezdoslavova, Hollého, Dibrovova.

 

 

Základná umelecká škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. V školskom roku 2007/ 2008 navštevovalo ZUŠ 572 žiakov, z toho 339 v hudobnom, 175 vo výtvarnom, 29 v tanečnom a 29 v literárno-dramatickom odbore. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 27 učiteľov.